31.05.2013 Comunicat de presa finalizare proiectAlba Iulia, 30.05.2013

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT

privind rezultatele atinse în implementarea proiectului „Caravana Oportunitatilor de Ocupare din Muntii Apuseni”

CETM ALBAMONT Alba Iulia, în parteneriat cu Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, au implementat în perioada 01.06.2010 –31.05.2013, proiectul „ Caravana Oportunitatilor de Ocupare din Muntii Apuseni”.
Proiectul, derulat pe o perioadă de 36 de luni, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5: „Promovarea Masurilor active de Ocupare” , Domeniu major de intervenţie 5.2: „Mediul rural – Oportunitati de ocupare” și are o valoare totală eligibilă de 5.585.448 lei.

Obiectivul general
Proiectul a urmărit cresterea oportunitatilor de ocupare prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii pe piata muncii pentru 20000 beneficiari directi ai diverselor activitati ale proiectului din regiunile Centru, Vest si Nord-Vest ale țării. Inițiativa CETM Albamont, de a continua eforturile de dezvoltare a zonei montane în perimetrul Muntilor Apuseni, prin acest proiect, care s-a adresat în principal locuitorilor din mediul rural, care au beneficiat într-un mod mult mai operativ de informații privind piața muncii, precum si de posibilitatea obținerii unor calificări sau recalificări adaptate condițiilor actuale, au contribuit la creșterea gradului de dezvoltare economică al zonei, la limitarea depopulării accentuate din comunele afectate și la îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor.

Rezultatele finale ale proiectului
Prin activitățile derulate în cadrul proiectului, s-a avut în vedere creșterea șanselor de ocupare a persoanelor din aria de actiune a proiectului. În acest sens, persoanele din grupul țintă au beneficiat de servicii de informare si consiliere prin organizarea unei retele de informare in 25 de puncte de informare la primarii din judetele Alba, Cluj si Hunedoara si prin deplasarea caravanei la targuri si alte evenimente publice. De asemenea, persoanele din grupul tinta au urmat cursuri de calificare profesională, în diverse meserii, solicitate pe piața forței de muncă.

In cadrul proiectului s-au derulat 30 de sesiuni de formare profesionala pentru peste 600 de beneficiari, in urmatoarele profesii:
- operator calculator, frizer coafoar, ingrijire batrani, lucrator in comert, ospatar-chelnar, tamplar, agent de turism-ghid, camerista, confectioner-asamblor textile, manager resurse umane

S-au organizat alte 6 sesiuni de instruire de scurta durata pentru imbunatatirea competentelor antreprenoriale pentru manageri si antreprenori din mediul rural cu peste 100 de participanti. S-a acordat consultanta pentru initiere si dezvoltarea unor mici afacei in mediul rural pentru peste 90 de persoane.

Au fost distribuite 1.500 brosuri și 13.500 pliante de informare, precum si alte materiale de promovare (tricouri, pixuri, etc) . S-au realizat 4 emisiuni radio, s-au difuzat zilnic, timp de 30 de luni, spoturi publicitare radio, au aparut 2 striri la TV și au fost difuzate 2 comunicate de presă.

Indicatorii de implementare a proiectului au fost atinși în totalitate. Astfel, prin implementarea cu succes a tuturor activităților proiectului, în graficul de timp stabilit, s-au obținut următoarele rezultate:

Indicatori Valoare prognozată Valoare realizată
Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate 500 735
Număr de presoane care beneficiază de consiliere/orientare - sustenabilitate zone rurale 90 93
Numărul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare 20000 20450
Numărul participanţilor la programe de formare profesională 410 735
Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%) 75%(375 persoane) 142%(710 persoane)
Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%), dintre care: femei 55% 59%

Informații suplimentare despre acest proiect puteți obține la sediul CETM Albamont Alba Iulia, din Alba Iulia, str. Mitr. Andrei Saguna, nr.2, tel.0258/813947 sau intrând pe site-ul oportunitati-apuseni.ro

Coordonator proiect
Vaslie Moisa

Inapoi