04.04.2013 Consultare publică strategie de vizitare ROSCI0119 Muntele MareIn cadrul proiectului "Managementul durabil al SCI Muntele Mare şi al siturilor Natura 2000 Trascău", cod SMIS-CSNR 37222, impelmentat de CETM Albamont în parteneriat cu GAL MMTMM, prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii", co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Bugetul de Stat, va fi realizată strategia de vizitare siturilui Natura 2000 Muntele Mare.

CETM Albamont anunţă publicul interesat că a fost elaborată prima versiune (ciornă) a strategiei de vizitare a sitului Natura 2000 Muntele Mare. Astfel orice persoană fizică sau juridică cu activităţi, proprietăţi sau interese legate de Aria Protejată este invitată să analizeze proiectul de strategie de vizitare şi să transmită eventualele întrebări, comentarii şi propuneri justificate legate de acest proiect. Perioada de consultare pe strategia de vizitare se va încheia pe 29 aprilie 2013.

Proiectul strategiei de vizitare poate fi descărcat în format PDF aici: Draft strategie de vizitare ROSCI0119 Muntele Mare

Comentariile şi propunerile publicului interesat pot fi transmise către CETM Albamont la adresa: str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr 2, Alba Iulia, cod poștal 510010, prin fax, la numărul: 0258-813947 sau prin e-mail, la adresa: office@albamont.ro, cetmalbamont@yahoo.com