26.12.2014 Informare cu privire la stadiu implementării proiectului26.12.2014

Informare cu privire la stadiu implementării proiectului
„Elaborarea Planului de management integrat, pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău”

În luna decembrie s-au semnat două acte adiționale de prelungire a două contracte încheiate în cadrul proiectului, respectiv la Contractul nr. 870/21.07.2011 de furnizare materiale publicitare și de informare și la Contractul nr. 1478/17.10.2013 de servicii de evaluare a impactului asupra mediului (SEA), altele decât cele pentru construcții.

Aceste prelungiri ale perioadei de implementare a contractelor s-a impus ca urmare a depășirii termenului de predare a datelor colectate în cadrul proiectului „Managementul conservativ și participativ în siturile Natura 2000 Cheile Turzii și Cheile Turenilor” implementat de Consiliul Județean Cluj.

Astfel, se estimează că Planul de management va fi definitivat iar datele referitoare la ROSCI0034 Cheile Turenilor și ROSC0035 Cheile Turzii vor fi integrate în acesta abia spre sfârșitul primului trimestru al anului 2015. Apoi va urma perioada de dezbatere publică, aprobare de către Consiliul consultativ de administrare și Consiliul științific și de parcurgere a procedurilor de reglementare din punct de vedere a protecției mediului. Apoi, pe sfârșitul trimestrului doi al anului 2015, Planul de management va fi transmis către Autoritatea centrală de protecție a mediului în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern.

Lucian Macaveiu,
Manager de proiect
Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont
www.albamont.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Inapoi