30.05.2014 Informare cu privire la stadiul implementării proiectului30.06.2014

Informare cu privire la stadiul implementării proiectului „Elaborarea Planului de management integrat, pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău”

Deși conform Contractului de finanțare nr. 99382/30.07.2010 și a Actelor adiționale care s-au succedat, proiectul „Elaborarea Planului de management integrat, pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău” ar fi trebuit să se finalizeze în luna ianuarie a anului 2014, prin Actul adițional nr. 5/19.12.2013, s-a statutat o nouă extindere în timp a activităților, respectiv, până la termenul final al implementării proiectelor din cadrul respectivei perioade de programare.

Contextul care a condus la necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului este cauzat de unele dificultăți intervenite în procesul de implementare a proiectului „Managementul conservativ și participativ în siturile Natura 2000 Cheile Turzii și Cheile Turenilor”, astfel încât, colectarea datelor de teren și elaborarea măsurilor de management nu au mai putut fi predate la timpul convenit în Convențiile de custodie, respectiv august 2013, ceea ce determină blocarea implementării unor activități din cadrul proiectului „Elaborarea Planului de management integrat al ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău”.

În acest context, prin Adresa CJ Cluj nr. 18649/10.10.2013, suntem informați că datele și măsurile de management aferente celor două arii protejate din custodia CJ Cluj vor putea fi trimise pentru a fi integrate în Planul de management abia la sfârșitul trimestrului III al anului 2014, în timp ce proiectul implementat de CETM Albamont trebuia să se încheie în ianuarie 2014 iar Planul de management integrat ar fi trebuit trimis spre avizare la ANPM și spre aprobare la MMSC până la sfârșitul anului 2013.

Lucian Macaveiu,
Manager de proiect
Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont
www.albamont.ro


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Inapoi