Investim în viitor!Clubul de Ecologie si Turism Montan ALBAMONT, partener al Asociatiei A.S. 2001 Alba Iulia, in calitate de beneficiar si impreuna cu Primaria Cimpeni, Primaria Scarisoara si Scolile gimnaziale din Cimpeni si Scarisoara in calitate de parteneri, implementeaza in perioada august 2017 – iulie 2020, proiectul ”Investim in viitor!”. Proiectul are o valoare totala de 21.633.721,26 lei, din care 18.388.663,09 finantare nerambursabila prin Programul Operational Capital Uman, 3.172.292,91 de la bugetul national si 72.765,28 contributia proprie a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Scopul proiectului: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 2 comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome din judetul Alba;

Activitatile proiectului vor contribui la atingerea Obiectivului specific, Prioritatea de investitii 9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, ale Programului Operational Capital Uman, respectiv: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate. Serviciile integrate acordate celor 555 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din cele 2 comunitati in care exista mai mult de 30% populatie apartinand minoritatii rome, din judetul Alba, vor contribui in mod direct la cresterea sanselor de incluziune sociala a acestora, de depasire a situatiei de saracie persistenta si implicit la modificarea indicatorilor care incadreaza comunitatile in categoria celor marginalizate; Prin intermediul acestui proiect vom oferi persoanelor care locuiesc in perimetrul celor doua comunitati marginalizate vizate (Scarisoara si Campeni, – Valea caselor) acces la toate tipurile de servicii prin intermediul carora pot depasi situatia de vulnerabilitate si excluziune sociala, pentru toate categoriile de varsta, sex, educatie si nevoi identificate, oferindu-le oportunitati egale de educatie, ocupare, trai, acces servicii, cu locuitorii din zonele nemarginalizate.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Facilitarea accesului la educatie pentru 150 copii care locuiesc in satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
  2. Facilitarea accesului la un loc de munca pentru cel putin 278 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
  3. Facilitarea ocuparii pe cont propriu, in domeniii non agricole, pentru 60 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
  4. Facilitarea accesului la servicii sociale si medicale a cel putin 500 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
  5. Imbunatarirea conditiilor de locuit pentru cel putin 110 gospodarii din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
  6. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementarea actelor pentru cel putin 130 persoane din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
  7. Implicarea in activitati de informare, constientizare, combaterea disctriminarii, implicare civica, voluntariat, dezvoltare comunitara a cel putin 240 persoane din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
  8. Implementarea proiectului in conditii de eficienta si eficacitate ridicata, bine fundamentat, mediatizat si administrat corespunzator.

    Inapoi