Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău 

Contractul de finanțare a proiectului: Contract de finanțare nr. 129490/08.06.2012

Beneficiarul proiectului: Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont, adresa: Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, cod poștal 510010, jud. Alba, Cod fiscal: 5665927

Valoarea totală a proiectului:                                                                      1.384.386 lei

Valoarea eligibilă a proiectului:                                                                  1.233.352 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, fără TVA:                           986.682 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat, fără TVA:             246.670 lei

Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului:                                  131.494 lei

Perioada de implementare a proiectului:    
08.06.2012 – 07.01.2015

Durata proiectului:
31 luni

Localizarea proiectului: Situl de Importanță Comunitară ROSCI0119 Muntele Mare, regiunile de dezvoltare 7 Centru și 6 Nord-Vest, comunele Bistra, Poșaga, Lupșa, Valea Ierii.

Situl de Importanță Comunitară ROSCI0253 Trascău și Aria de Protecție Specială Avifaunistică -ROSPA0087 Munții Trascăului, ambele fiind situate în Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, Regiunea de Dezvoltare 6 Nord-Vest,  județul Alba, județul Cluj, orașele Zlatna, Aiud, comunele Meteș, Ighiu, Miraslău, Întregalde, Mogoș, Bucium, Galda de Jos, Ponor, Stremț, Rîmeț, Sălciua, Livezile, Rimetea, Poșaga, Ocoliș, Iara, Moldovenești, Mihai Viteazu.

Peste 80% din suprafața totală a celor trei arii naturale de interes comunitar se află pe teritoriul județului Alba.

Obiectivul general al proiectului: Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural a trei situri Natura 2000 prin îmbunătățirea managementului acestora.

Obiectivele proiectului:

Ob.1. Îmbunătățirea managementului siturilor Natura 2000 prin realizarea Planului de management al ROSCI0119 și a Strategiilor de vizitare pentru ROSPA0087 și ROSCI0253.

Ob.2. Constientizarea cetățenilor cu privire la importanța conservării speciilor și habitatelor cuprinse în ROSCI 0119 Muntele Mare și asigurarea promovării proiectului.

Ob.3. Întărirea capacității instituționale a Administrației siturilor Natura 2000 Trascău și a CETM Albamont, custode al ROSCI0119 Muntele Mare.

Ob.4. Asigurarea managementului proiectului și auditarea financiară a acestuia.

Componentele proiectului:

A.1 Realizarea unui sistem unitar de evidență a regimului de proprietate al terenurilor și a modului de folosință al acestora;

A.2 Realizarea de măsurători topometrice si marcarea în teren a limitelor ROSCI0119 Muntele Mare;

A.3 Efectuarea de studii asupra speciilor și habitatelor prezente în SCI Muntele Mare;

A.4 Elaborarea planului de management al ROSCI0119 Muntele Mare;

A.5 Derularea procedurilor de mediu necesare avizării Planului de Management al SCI Muntele Mare;

A.6 Aprobarea Planului de management al ROSCI0119 Muntele Mare;

A.7 Realizarea a două baze de date online, complexe, necesare pentru buna administrare a elementelor de interes conservativ de pe cele 3 situri Natura 2000;

A.8 Elaborarea Strategiilor de vizitare pentru siturile Natura 2000 vizate în proiect;

E.1 Realizarea unei campanii de informare a cetățenilor din comunele Poșaga, Bistra, Lupșa și Valea Ierii cu privire la importanța conservativă a habitatelor și speciilor cuprinse în ROSCI0119 Muntele Mare;

E.2 Desfășurarea de dezbateri publice cu privire la elaborarea și implementarea Planului de management;

E.3 Promovarea obiectivelor, rezultatelor și a finanțatorilor proiectului;

F.1 Organizarea unor cursuri de instruire pentru personalul Administrației siturilor Natura 2000 Trascău și a persoanelor implicate in custodia SCI Muntele Mare;

F.2 Achiziția de echipamente necesare administrării celor 3 situri Natura 2000;

M.1 Asigurarea managementului proiectului;

M.2 Achiziționarea echipamentelor necesare UIP;

M.3 Auditarea financiară externă a proiectului.