Plan de management pentru siturile Natura 2000 Trascău           Pe data de 30.08.2010, Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, a semnat contractul de finantare pentru proiectul ”Elaborarea Planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”.

           Proiectul in valoare de 325.300 Euro (co-finantat prin FEDR - POS Mediu si Guvernul Romaniei), se va derula pe o perioada de 30 de luni, vizand Situl de Importanta Comunitara Trascau - ROSCI 0253 si Aria de Protectie Speciala Avifaunistica - ROSPA0087, ambele situate in Regiunea de Dezvoltare 7 Centru si Regiunea de Dezvoltare 6 Nord -Vest, in judetul Alba si Judetul Cluj, cuprinzand suprafete administrative ale oraselor Zlatna, Aiud si ale comunelor Metes, Ighiu, Miraslau, Intregalde, Mogos, Bucium, Galda de Jos, Ponor, Steremt, Rimet, Salciua, Livezile, Rimetea, Posaga, Ocolis, Iara, Moldoveniesti, Mihai Viteazu.

           Proiectul presupune implementarea mai multor actiuni dupa cum urmeaza:

-Realizarea de masuratori topometrice pentru identificarea limitelor rezervatiilor naturale si a celor doua situri Natura 2000.

-Bornarea limitelor rezervatiilor naturale si amplasarea a 21 panouri informative la principalele puncte de acces in SCI si SPA. Vor rezulta 29 arii protejate bornate si semnalizate corespunzator si 21 de panouri indicatoare amplasate pe caile principale de acces in SCI si SPA.

-Colectarea si sistematizarea datelor administrative de pe teritoriul vizat.

-Realizarea listei proprietarilor, inventarierea activitatilor umane si a modului de folosinta a terenurilor. Implementarea activitatii va duce la configurarea unei baze de date care contine felul proprietatii si modul de folosinta a terenurilor pentru 58.753 ha.

-Colectarea si sistematizarea datelor abiotice generale va duce la elaborarea unei documentatii complexe care contine date referitoare la geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie, pedologie pentru 58.753 ha.

-Identificarea habitatelor de pe teritoriul SCI. Va rezulta o documentatie complexe care cuprinde inventarierea si descrierea cu specificarea starii de conservare a habitatelor incluse in Anexa Directivei Habitate si reprezentarea cartografica a acestora.

-Identificarea repartitiei speciilor de interes comunitar de pe teritoriul SCI si SPA. Va rezulta o baza de date care va contine informatii referitoare la dimeniunea populatiilor si distributia teritoriala a speciilor de interes comunitar. De asemenea, in urma interpretarii datelor se vor cunoaste informatii despre dinamica si evolutia populatiilor, care sunt deosebit de importante in vederea impunerii celor mai potrivite masuri de conservare.

-Cartarea cu ajutorul tehnicilor GIS si de teledetectie a elementelor abiotice si biotice identificate. Se vor obtine instrumente cartografice complexe, esentiale pentru realizarea Planului de Management si pentru monitorizarea indicatorilor pe termen lung pe aproximativ 68000ha.

-Stabilirea obiectivelor ce trebuiesc atinse in vederea conservarii speciilor si habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul SCI si SPA;

-Stabilirea regulilor de desfasurare a activitatilor umane pe cuprinsul SCI si SPA si in vecinatatea acestora;

-Organizarea de intruniri publice in vederea elaborarii Planului de management integrat in mod participativ.

-Redactarea Planului de management integrat pentru SCI si SPA.

-Realizarea Studiului de evaluare a impactului asupra mediului a Planului integrat de management al SCI si SPA.

-Reglementarea din punct de vedere al protectiei mediului a Planului de Management al SCI Trascau si SPA Muntii Trascaului conform procedurilor SEA.

-Transmiterea Planului de management integrat pentru avizare catre Ministerului Mediului si Padurilor.

-Derularea unei campanii de informare la nivelul comunitatilor locale cu referire la ariile protejate in general si siturile Natura 2000 in special;

-Organizarea de dezbateri publice in fiecare comuna pentru informarea comunitatilor referitor la masurile si obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000;

-Asigurarea managementului si a cadrului logistic de desfasurare a proiectului.

Pentru informatii suplimentare, Lucian Macaveiu, Manager proiect - 0744998590

Inapoi