Coaliţia Tinerilor pentru un Mediu CuratPrin acest proiect, CETM Albamont îşi propune să crească gradul de conştientizare al elevilor din clasele V-XII din municipiul Alba Iulia referitor la problemele de mediu cu care se confruntă omenirea pe de o parte şi oraşul în care trăim pe de alta

Prin acest proiect, CETM Albamont îşi propune să crească gradul de conştientizare al elevilor din clasele V-XII din municipiul Alba Iulia referitor la problemele de mediu cu care se confruntă omenirea pe de o parte şi oraşul în care trăim pe de alta. Pentru atingerea acestui scop, organizaţia noastră va realiza o serie de materiale multi-media de impact pe care le vom prezenta în 100 de clase din toate unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal din oraş. De asemenea vom tipări 1000 de pliante de informare şi educare precum şi 500 de sticker-e cu sigla proiectului. În urma campaniei, tinerii interesaţi să afle mai multe informaţii sau cei care doresc să se implice în rezolvarea problemelor se vor constitui în ceea ce vom numi Coaliţia Tinerilor pentru un Mediu Curat. Acest grup de lucru va primi sprijinul logistic şi know-how de la CETM Albamont pentru îndeplinirea activităţilor propuse şi va fi încurajat să dobândească statut juridic de asociaţie.

Ob. 1. Realizarea în primele 2 luni ale proiectului a unor materiale multi-media cu referire la problemele de mediu existente la nivel global, regional şi local.

Ob. 2. Prezentarea în decurs de 3 luni a materialelor realizate în 100 de clase de elevi V-XII din municipiu care vor fi selecţionate şi vizate în cadrul proiectului.

Ob. 3. Creşterea nivelului de implicare al tinerilor din Alba Iulia în activităţi cu caracter ecologic.

 

Finantator: Consiliul Local Alba Iulia

Buget: 3.000 Euro

 

Inapoi