Dezvoltare rurala durabila în RomâniaProiectul are drept scop elaborarea strategiei microregiunii Depresiunea Trascau si are ca obiective întarirea colaborarii între cele doua comune, întarirea parteneriatului cetateni - administratie publica locala, derularea unui Proiect pilot în microreg

Proiectul are drept scop elaborarea strategiei microregiunii Depresiunea Trascau si are ca obiective întarirea colaborarii între cele doua comune, întarirea parteneriatului cetateni - administratie publica locala, derularea unui Proiect pilot în microregiune - ca model de lucru al Grupului de Dezvoltare Locala (Amenajare Complex "Vaior " - Centru Rimetea), cresterea vizibilitatii microregiunii, pregatirea structurilor organizatorice din microregiune pentru aplicarea la programele de finantare care se profileaza, crearea retelei de microregiuni, transferul de abilitati spre organizatiile neguvernamentale din zona.

 

Finantator: Mott Foundation

Buget: 16.464 Euro

 

Inapoi