Cheile Găldiţei şi Turcului      Categoria: : Rezervație naturala (cat IV IUCN)

      Descriere: rezervaţie complexă, cu un relief interesant şi pitoresc de creste, ţancuri şi abrupturi sculptate în calcar, formată din două subunităţi: Cheile Găldiţei şi Cheile Turcului.

      Poziţia geografică: în partea central-sudică a Munţilor Trascăului (Culmea Bedeleului), în bazinul Râului Galda pe afluentul său Găldiţa; altitudinea maximă 1000 m; altitudinea minimă 640 m.

      Căi de acces: din DN 1 (E 15 A) Alba Iulia-Aiud se merge pe DJ 107, în cea mai mare parte modernizat, prin Galda de Jos - Galda de Sus - Modoleşti până la Întregalde. În continuare, un drum comunal trece pe Găldiţa prin Cheile Găldiţei şi pe la marginea de vest a Cheilor Turcului.

      Suprafaţa şi limitele: rezervaţia Cheile Găldiţei are o suprafaţă de 14 ha, la care se adaugă zona tampon de 32 ha, în total 46 ha; rezervaţia Cheile Turcului are o suprafaţă de 15 ha, la care se adaugă zona tampon de 123 ha, în total 138 ha. Suprafaţa totală a ambelor rezervaţii este de 184 ha.

      Cheile Găldiţei sunt delimitate la nord-vest de liziera unei mici pădurici de foioase, ce coboară într-o vâlcea calcaroasă cu obârşia într-un mic platou carstic, cu înălţimea de 800 m. Spre vest limita urmăreşte peretele abrupt de la marginea de est a platoului şi coboară până în albia Găldiţei, pe care o va urma avale pe aproximativ 200 m, până la gura Pârâului Drogului. Aici trece pe dreapta, urcă pe marginea abruptului până în vârful Colţul Găldiţei (762 m), de unde se îndreaptă spre nord-vest spre a ajunge în albia Pârâului Găldiţei, pe care o va urmări din dreptul Pârâului Turcului, pe stânga văii, pe circa 250 m.

      Zona tampon se extinde foarte mult spre sud-est, urmărind limita bazinelor a două pâraie între care unul este Valea Drogului, ajungând în extremitatea sudică până în Vârful Drogului (1177 m). Limita de nord-vest trece pe la marginea unei pădurici de foioase ce coboară într-o vâlcea.

      Cheile Turcului. Limita de nord se menţine pe dreapta Găldiţei, circa 600 m, în lungul crestei calcaroase până aproape de obârşia unui ogaş afluent al Pârâului Turcului. În continuare se îndreaptă spre sud, pe acest ogaş, până în albia pârâului colector, trece pe stânga spre a ajunge la cota 762 m, unde întâlneşte limita Cheilor Găldiţei. De aici până în albia Găldiţei cele două rezervaţii au limita comună.

      Zona tampon. Limita de vest este comună cu cea a Cheilor Găldiţei până aproape de Vîrful Drogului (1177 m). De aici ocoleşte la sud obârşia pâraielor Boca şi Turcului, în cea mai mare parte împădurite, până la cota 1092 m, de unde urmăreşte spre nord limita dintre comunele Întregalde şi Cricău, trece apoi pe un drum situat sub culmea Piciorul Plăieţului (1119 m), spre a ajunge pe o creastă calcaroasă (1135 m). În continuare, tot spre nord, limita urmăreşte cu aproximaţie marginea pădurii, trece pe lângă vârfurile Piatra Muncelului (1136 m) şi La Pripor (1151 m), lăsând spre est şi sud-est terenurile cu fâneţe şi păşuni şi, ţinând cumpăna de ape, ajunge în vârful Dealul Caprei (1211 m). Din acest vârf, ce domină atât Cheile Turcului, cât şi Cheile Întregalde, se separă bazinul Pârâului Turcului la sud, de cel al Pârâului Caprei la nord, limita coborând pe culme până în albia Găldiţei.

      Situația administrativă: rezervația se afla pe teritoriul sitului N2000 Trascău

Download fiser kmz

Înapoi