Cheile Ampoiţei      Categoria: Rezervație naturală (cat. IV IUCN)

      Descriere: Rezervaţie complexă, reprezentând un peisaj geografic puţin modificat de om, conservând în bună parte elementele mediului natural. Relieful accidentat datorat calcarelor compacte este în bună parte împădurit şi se remarcă printr-o atractivitate turistică aparte. Cele câteva peşteri constituie un obiect de cercetare pentru speologi, iar vegetaţia conţine unele elemente termofile şi mici pajişti stepizate datorate curenţilor de aer descendenţi.

      Poziţia geografică: rezervaţia Cheile Ampoiţei se situează pe cursul mijlociu al Pârâului Ampoiţa (afluent al Ampoiului pe partea stângă), între localităţile Lunca Ampoiţei şi Ampoiţa. Ocupând versanţii Văii Ampoiţei, se desfăşoară între altitudinile de 530 m pe talveg şi 881 m în Vârful Hânjul (la sud de pârâu).

      Căi de acces: pe DN 74 Alba Iulia-Abrud, până la Gura Ampoiţei, de unde se merge vireză drepta pe drumul comunal ce urmează valea cu acelaşi nume. Pe primii 5 km, drumul este asfaltat, iar în continuare pietruit. De la Gura Ampoiţei până la intrarea în rezervaţie sunt circa 9 km.

      Suprafaţa şi limitele: 41 ha. Limita de sud corespunde cu ruptura de pantă de sub Vârful Hânjului (881 m) şi cu marginea pădurii, având o lungime de 300 m. Limita de est este marcată de talvegul vâlcelei de la est de acest vârf (dominată pe dreapta de Colţul Caprei) până la Valea Ampoiţei; de aici urmează în continuare spre nord talvegul unei alte vâlcele până sub Muchia Cetatea, la altitudinea de 770 m.

      Situația administrativă: Rezervația naturală se află în teritoriul ROSCI0253 si ROSPA0087 Munții Trascău.

Download fisier kmz

Înapoi