Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului      Categoria: Rezervția naturală, corespondent categoria IV IUCN

      Descrierea rezervaţiei: Rezervație geologică, reprezentată de bloc calcaros cu orbitoline, cu importanţă ştiinţifică, oferind totodată un aspect original în peisaj. Este considerată una dintre cele mai interesante formaţiuni geologice din Munții Apuseni.

      Poziţia geografică: : în Munţii Trascăului, pe versantul stâng al Văii Ampoiului, la marginea de vest a satului Tăuţ, la circa 60 m pe versant faţă de drumul naţional din lungul acestei văi. Altitudine 335 m.

      Căi de acces: pe DN 74 A Alba Iulia - Abrud până în satul Tăuţ, la 250 m de ultima casă spre Meteş, într-o curbă a acestuia, stânca este vizibilă stanca. Din drumul naţional nu există o potecă clară de acces până la blocul calcaros. Tot aici se poate ajunge şi cu trenul local pe ecartament normal între Alba Iulia şi Zlatna până la halta Tăuţ, de unde este necesară parcurgerea pe şosea a distanţei de 1,2 km.

      Suprafaţa şi limitele: 0,10 ha, blocul de calcar având dimensiunile 14 x 3,5 x 2 m. Limitele zonei strict protejate sunt restrânse la aria imediat înconjurătoare calcarelor. Zona tampon cuprinde terenul din jur pe o rază de 100 m, în care nu se admite realizarea de construcţii, pentru a nu afecta efectul peisagistic.

      Situația administrativă:Rezervația se afla in custodia CETM Albamont, începnâd cu anul 2010.

Download fisier kmz

Înapoi