Piatra Bulbuci      Categoria: Rezervație naturală

      Descrierea rezervaţiei: geologică şi geomorfologică. Rezervația reprezintă o kllipă de calcare jurasice sub formă de olistolite, cu aspect de turn de cetate, înalt de 78 m, cea mai impozantă stâncă izolată din bazinul Văii Ampoiului.

      Poziţia geografică: în partea de sud-est a Depresiunii Zlatna, pe o culme domoală situată pe malul stâng al Ampoiului, în amonte de confluenţa cu Pârâul Feneşului. Altitudine 540 m.

      Căi de acces: pe DN 74 Alba Iulia - Abrud până la km 31, situat la NV de satul Galaţi, de unde se bifurcă o potecă ce urcă circa 800 m până la Piatra Bulbuci.

      Suprafaţa şi limitele: 0,32 ha, blocul de calcar având dimensiunile de 80m x 40m.
      Aria de interes ştiinţific o reprezintă blocul masiv de calcar lipsit de vegetaţie, dar este necesară o zonă tampon în care să nu se amplaseze construcţii pe o rază de minim 200 m. Totodată, în jurul ei se mai întâlnesc câteva stânci calcaroase mai mici, care contribuie la aspectul pitoresc al rezervaţiei şi care necesita a fi protejate.

      Situația administrativă: Rezervația se află în custodia ATE TrascăuCorp Zlatna începând cu 2010.

Download fisier kmz

Înapoi