Sesul Craiului - Scarița - Belioara      Categoria: Rezervație naturală, corespondent categoria IV IUCN

      Descriere: rezervaţie complexă (botanică şi geologică), reprezintă un rest al unui întins platou calcaros intens erodat de ape, care conservă o serie de plante rare la căror studiu contribuie la soluţionarea unor probleme geobotanice importante.

      Poziţia geografică: rezervaţia se află în masivul Muntele Mare pe cursul mijlociu al Pârâului Poşaga, la 2 km nord de satul Poşaga; altitudine maximă 1371 m, altitudine minimă 800 m.

      Căi de acces: pe DN 75 de la Alba Iulia - Câmpeni până la Poşaga de Jos, de unde se continuă pe DC 42 până la Poşaga de Sus, iar de acolo, pe Valea Belioarei, până la marginea nordică a satului şi în continuare pe o potecă marcată cu punct roșu.

      Suprafaţa şi limitele: 140 ha. Limita nord-vestică o constituie partea superioară a versanţilor puternic înclinaţi, cu expunere sudică, ce coboară din Vârful Muntele Plaiului (1371 m), iar cea nord-estică o formează treimea superioară a versanţilor ce coboară din Platoul Scăriţa. Limita sud-estică este dată de Pârâul Belioara, iar cea sud-vestică de un afluent al ei pe dreapta care curge la poalele pereţilor calcaroşi. Limita de vest urmăreşte culmea ce coboară din Vârful Colţul Bleanţului (1350 m) până în valea afluentă Pârâului Belioara. Zona ştiinţifică (strict ocrotită) o constituie întreaga rezervaţie, aici fiind interzis cu desăvârşire păşunatul, exploatările forestiere sau ale calcarului.

      Situația administrativă: rezervația se află pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Înapoi