Poienile cu narcise de la Tecşeşti      Categoria: Rezervație naturală

      Descriere: rezervație botanică, conservă o specie ocrotită de mare efect peisagistic, narcisa (Narcissus stellaris), numită în zonă și ruşculiţă.

      Poziţia geografică: rezervaţia se află în partea centrală a Munţilor Trascăului, în apropiere de Rezervația naturală Piatra Cetii, la altitudinea de 950 m.

      Căi de acces: din DN 1 Alba Iulia - Aiud se desprinde între Alba Iulia şi Teiuş, la Galda de Jos, DJ 104 K, care însoţeşte Valea Gălzii. Se urmează acest drum până la Poiana Gălzii. De aici se merge pe un drum de exploatare paralel cu Valea Cetii (care a preluat traseul unui vechi drum de care local) până la sud-vest de satul Tecşeşti, iar apoi până la rezervaţie se urcă pe potecă de picior, pe versantul drept al Văii Cetii.

      Suprafaţa şi limitele: porţiunea în care se mai păstrează în prezent din abundenţă narcisele ocupă o suprafaţă foarte mică, circa 1 ha. În prezent, rezervaţia se întinde până la gardul care separă livada de păşunea comunală, deci nu urmăreşte o limită fizico-geografică precisă.

      Situația administrativă: Rezervația se află în teritoriul ROSCI0253 si ROSPA0087 Munții Trascău.

Înapoi