Piatra Varului      Categoria: Rezervație naturala (cat. IV IUCN)

      Descriere: Rezervaţie geologică, reprezentată printr-un bloc calcaros de formă piramidală, înalt de 48 m, situat in pădurea de foioase de pe malul drept al Ampoiului în dreptul comunei satului Meteș.

      Poziţia geografică: în partea sudică a Depresiunii Ampoi-Ampoiţa, la circa 300 m de râul Ampoi; altitudinea 350 m.

      Căi de acces: pe DN 74 Alba Iulia - Abrud aproximativ 18 km până la intrare in satul Meteş, de unde se traversează spre sud vest râul Ampoi si se urcă in jur de 10 min. Din apropierea haltei CFR se urmăreşte poteca paralelă cu linia ferată ce merge spre Alba Iulia, circa 1,2 km prin pădure până într-o poiană, de unde se urcă încă 250 m până la Piatra Varului sau se merge pe drumul ce urcă prin pădure până la poiana unde se află stânca.

      Suprafaţa şi limitele: 0,20 ha, blocul de calcar având dimensiunile de 50m x 40m. Rezervaţia propriu-zisă cuprinde numai blocul de calcar, dar zona tampon se extinde pe 200-300 m în jur, incluzând atât pădurea, cât şi păşunea din partea de nord şi nord-vest, în care nu se vor amplasa construcţii şi nu se vor exploata calcare.

      Situația administrativă: Rezervația se află în custodia CETM Albamont, începând cu anul 2010.

Înapoi