Piatra Grohotişului      Categoria: Rezervație naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: rezervaţie geologică, reprezentată printr-un bloc calcaros, de formă piramidală, înalt de 32 m, constituind cel mai înalt vârf din bazinul inferior al Pârâului Ighielului.

      Poziţia geografică: în partea de sud-est a Munţilor Trascăului, pe o culme secundară ce se ramifică spre nord din interfluviul ce separă bazinele pâraielor Ighielului şi Ampoiţei, pe care îl domină cu peste 100 m; altitudine 1130 m.

      Căi de acces: pe DJ 107 H şi DC 69 din Alba Iulia până în satul Ighiel, de unde se urcă circa 5 km pe un drum de culme până la baza vârfului Piatra Grohotişului.

      Suprafaţa şi limitele: 0,20 ha, blocul de calcar având dimensiunile de 20m x 10m. Rezervaţia propriu-zisă cuprinde numai blocul de calcar, dar zona tampon se extinde pe 200-300 m în jur, incluzând atât pădurea, cât şi păşunea din partea de nord şi nord-vest, în care nu se vor amplasa construcţii şi nu se vor exploata calcare.

      Situația administrativă: rezervația nu are custode

Înapoi