Piatra Craivei      Categoria: Rezervație naturală (cat. IV IUCN)

      Descriere: rezervaţie complex, reprezentată de un klippă de calcar de forma piramidală, care conservă un relief pitoresc, o vegetaţie de stâncărie caracteristică şi urme ale unui sanctuar dacic.

      Poziţia geografică: rezervaţia se află în partea de sud-est a Munţilor Trascăului, pe cumpăna de ape dintre bazinele hidrografice al Gălzii şi al Ampoiului; altitudine maximă 1078m, altitudine minimă 900m.

      Căi de acces: din DN1, Alba Iulia - Teiuş, se urmează DJ107H spre satul Cricău. De aici se merge pe un drum de ţară, care urmează pe stânga firul văii Cricăului, apoi pe o potecă care traversează valea şi urcă pe versantul opus.

      Suprafaţa şi limitele: rezervaţia propriu-zisă are 10 ha şi se limitează strict la creasta stâncoasă şi versanţii adiacenţi, lipsiţi de vegetaţie forestieră. Zona tampon are 25ha şi cuprinde pădurea şi pajiştile care înconjoară această creastă, coborând pe o distanţă de 200-300m de la baza stâncilor.

      Situația administrativă: rezervația nu are custode

Înapoi