Piatra Cetii      Categoria: rezervație naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: Rezervaţie complexă, constituită dintr-un relief pitoresc, în cea mai mare parte reprezentat de creste, abrupturi, ţancuri şi stâncării (partea sudică), parţial de versanţi repezi acoperiţi cu vegetaţie forestieră. Se remarcă printr-o mare diversitate floristică, adăpostind o serie de endemisme şi plante aflate pe lista roşie a plantelor superioare din România ca specii care necesită ocrotire.

      Poziţia geografică: în partea de vest a Munţilor Trascăului, între văile pâraielor Cetii (la nord) şi Galdei (la sud); altitudinea maximă 1233 m în Piatra Cetii; altitudinea minimă 550 m în Pârâul Cailor din latura de sud.

      Căi de acces: din DN 1 Alba Iulia Aiud, pe drumul judeţean Galda de Jos Benic (10 km), în lungul Pârâului Gălzii. De la Benic, pe drumul de exploatare de pe Valea Cetii până amunte de Cheile Tecşeştilor. O altă cale de acces (mai dificilă): în continuare de la Benic pe drumul de pe valea Pârâului Gălzii, până amunte de Poiana Gălzii.

      Suprafaţa şi limitele: 80 ha. În cea mai mare parte limitele corespund cu baza abruptului calcaros care delimitează creasta principală. Către Pârâul Cetii, limita de nord se menţine în lungul curbei de 1000 m care ocoleşte vârful Piatra Cetii ca un arc de cerc de 1800. În latura de vest, de la obârşia unei vâlcele orientată sud-nord, limita corespunde cu marginea pădurii până la obârşiile Pârâului Porcarilor. Ajunge în bazinul Pârâului Porcarilor şi ocoleşte pe la sud abruptul calcaros. De la obârşia Pârâului Cailor se îndreaptă spre nord-est, urmărind cu aproximaţie marginea pădurii până în extremitatea estică a abruptului, de unde se continuă spre nord, prin pădure pe la înălţimea de 1000 m.

      În jumătatea nordică, zona tampon este reprezentată de o fâşie de 150-200 m, delimitată de drumul dintre Tecşeşti şi Răicani şi marginea pădurii dinspre pajiştile Tecşeştilor şi Răicanilor. De la obârşia Pârâului Porcarilor se lărgeşte până la 250-300 m până în valea Pârâului Cailor pe care o urmăreşte aproximativ 500 m. Trece spre est până în Valea Doştinei pe care se menţine până la obârşie în Dealul Răicanilor. Zona tampon este acoperită în cea mai mare parte de pădure de fag cu carpen. Pajiştile (fâneţe şi păşune) sunt mai extinse pe latura sudică.

      Situația administrativă: rezervația se află pe teritoriul sitului N2000 Trascău.

Înapoi