Cheile Feneșului (Cheile Caprei)      Categoria: Rezervație naturală, corespondent categoria IV IUCN

      Descrierea rezervaţiei: denumirea corectă a rezervaţiei, consemnată denumire în lista oficială a rezervaţiilor din judeţul Alba, este Cheile Feneşului, după numele râului care o străbate. Ulterior, a apărut numele impropriu de Cheile Caprei, după numele celor două coloane stâncoase, Pietrele Caprei.

      Poziţia geografică: rezervaţia face parte din sectorul de sud al Munţilor Trascăului, iar cheile au fost sculptate de pârâul Feneş în calcarele caracteristice ale acestei unităţi montane.

      Căi de acces: DN 74 Alba Iulia Abrud, între aşezările Presaca Ampoiului (comună suburbană a oraşului Zlatna) şi Galaţi (comună componentă a oraşului) se desprinde spre nord drumul forestier (industrial) ce însoţeşte pârâul Feneş pe distanţa de 8 km. La început betonat, apoi pietruit, drumul străbate Cheile Caprei şi urmează Valea Feneşului până spre obârşie.

      Suprafaţa şi limitele: 110 ha. În partea de vest, limita rezervaţiei este formată de marginea platoului Dâmbăului, cu altitudine de 1200-1300 m şi cu altitudini maxime de 1368 m în Vârful Dâmbău şi 1329 m în Vârful Faţa Florii. Ea coboară spre sud-sud-est pe panta abruptă şi apoi pe vâlceaua dintre Dealul Lazului şi Piatra Caprei până în Pârâul Feneşului, puţin mai jos de cantonul silvic. De asemenea, pe marginea platoului, coboară şi se roteşte către est pe o altă vâlcică, tot până în Pârâul Feneş, lângă o troiţă, în capătul nordic al cheilor.
      În partea de est, de la troiţă, limita urcă pieziş pe panta muntelui Corabia până în partea superioară a pădurii, pe care o urmează sub abruptul stâncos, sfârtecat de torente, apoi pe o pantă mai accentuată şi împădurită, lângă cantonul silvic de lângă Pârâul Feneş.
      Pentru o mai bună protejare a rezervaţiei, este necesară instituirea unei zone tampon cu lăţime de 50-400 m. Aceasta cuprinde partea de est a Dealului Dâmbău, în jurul cotei de 1304 şi cea situată sub abruptul Corabiei, în locul numit Sub Piatră.

      Situția administrativă: Rezervația se află inclusă în ROSCI0253 și ROSPA0087 Munții Trascău.

Download fisier kmz

Înapoi