Pârâul Bobii      Categoria: Rezervație naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: rezervaţie paleontologică, constituie un punct fosilifer de importanţă ştiinţifică deosebită, devenit clasic în literatura de specialitate prin resturile fosile de vârstă miocenă.

      Poziţia geografică: rezervaţia se situează în latura de vest a Dealurilor Aiudului, aproape de contactul acestora cu Munţii Trascăului, pe valea unui afluent pe stânga al Pârâului Gârbovei. Obârşia văii se află la 525 m altitudine absolută, iar confluenţa la 400 m.

      Căi de acces: pe DN 1 Alba Iulia - Aiud, spre nord-vest, pe drumul de pe Valea Gârbovei, prin satele Gârbova de Jos şi Gârboviţa, circa 8 km, până în Gârbova de Sus.

      Suprafaţa şi limitele: 1,5 ha. Limitele rezervaţiei corespund cu muchia ambilor versanţi ai văii. Extremitatea sa de nord se află la întâlnirea a două ogaşe de obârşie care se împreună (pentru a forma Valea Bobii) la altitudinea de 495 m (în firul văii). Spre avale, de o parte şi de alta a albii, limita se continuă către sud aproximativ la aceiaşi înălţime pentru ca, după 800 m să coboare şi să se întâlnească din nou în albie, înainte ca valea să ajungă la primele case din Gârbova de Sus, la înălţimea de 415 m.

      Zona tampon o formează o fâşie lată de circa 200 m, situată de-o parte şi de alta a văii, ce cuprinde culmile netezite, acoperite cu păşune sau cu terenuri agricole.

      Situația administrativă: rezervația naturală se afla pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Înapoi