Pădurea Sloboda      Categoria: rezervație naturală

      Descriere: rezervaţie botanică (forestieră), având o mare importanţă peisagistică şi rol recreativ. Din punct de vedere ştiinţific, este semnificativă deoarece conservă fragmente de ecosisteme forestiere specifice pentru partea de vest a Podişului Transilvaniei.

      Poziţia geografică: rezervaţia se află în Dealurile Aiudului, situate la poalele estice ale Munţilor Trascăului; altitudine maximă 785 m, altitudine minimă 400 m.

      Căi de acces: din oraşul Aiud (localitate componentă Aiudul de Sus) pe DJ 107 I, după ce trece prin rezervaţie, face legătura, prin comunele Râmeţ, Ponor, Bucium, cu oraşul Abrud. Drumul asfaltat urmează firul unei văi până la Cabana Sloboda, de unde urcă în serpentină pe versant până pe culmea dealului, care desparte bazinul Gârbovei de bazinul Aiudului, continuând apoi pe culme spre comuna Râmeţ.

      Suprafaţa şi limitele: rezervaţia propriu-zisă ocupă o suprafaţă de circa 300 ha, la care se adaugă zona tampon de circa 200 ha. Conform amenajamentului Ocolului silvic Aiud, o parte dintre parcele au regim de protecţie ca pădure de agrement (131a, 131b, 131c, 132, 133, 134a, 40b, 41a, 41d, 42) sau ca rezervaţii de seminţe (131d, 40a, 41c). Porţiunea cu arborete valoroase sub aspect ştiinţific şi peisagistic, care constituie obiectul ocrotirii, se întinde începând de la Cabana Sloboda în amonte, de la firul văii până la culmea dealului care domină cabana, care constituie cumpăna de ape dintre bazinul Aiudului (subbazinul Brusturelui) şi bazinul Gârbovei. În sud-vest, rezervaţia se întinde până la contactul cu păşunile locuitorilor din comuna Râmeţ.

      Zona tampon se extinde în nord şi nord-vest până în Valea lui Săltrău (menţionată pe harta topografică sub numele de Săltan), afluent al Văii Brusturelui, în sud-vest până în zona de obârşie a Văii Gârbovei, în sud-est şi est până pe culmea Pădurea Usculii (658 m).

      Situația administrativă: rezervația naturală se afla pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău .

Înapoi