Iezerul Ighiel      Categoria: Rezervație naturală, corespndent categoria IV IUCN

      Descriere: Rezervație complexă, reprezintând cel mai mare lac de baraj natural pe calcare din România. De asemenea pădurea din jur are o biodiversitate ridicată, alcătuind împreună un ansamblu peisagistic foarte pitoresc.

      Poziţia geografică: în partea de sud a Munţilor Trascăului, la obârşia Văii Ighielului, numit aici Valea Iezerului; altitudinea lacului 925 m, altitudinea maximă 1284 m, altitudinea minimă 900 m.

      Căi de acces: pe DN 74 din Alba Iulia până la Ighiu, de unde pe DC 69 până în localitatea Ighiel, iar de aici pe drumul forestier paralel cu Pârâul Ighielului până la lac.

      Suprafaţa şi limitele: 5,5 ha. Lacul propriu-zis reprezintă zona de protecţie strictă, iar pădurile şi poienile din cuprinsul lor, pe o suprafaţă de 365 ha constituie zona de protecţie a lacului, respectiv zona tampon. Aceasta include bazinele de recepţie a pâraielor ce se varsă în lac, şi urmăreşte marginea pădurii din vecinătatea culmilor Podul Horai (1233 m) şi Dl. Fărcăşoaia (1288 m) la vest, Muchia Ciumerna (1284 m) şi Poiana Albii (1225 m) la nord, Muchia Sergii (1276 m) şi Muchia Păltinoasa până la Pârâul Iezer, la circa 500 m în aval de lac, la est şi dealurile Ponorel (1108 m) şi Grota Pragului (1236 m) la sud de lac.

      Situația administrativă: Rezervația se afla pe teritoriul ROSCI0253 și ROSPA0087 Munții Trascău.

Înapoi