Huda lui Papară      Categoria: Rezervație naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: rezervaţie speologică; adăposteşte formaţiuni carstice deosebite; este cea mai lungă peşteră din Munţii Trascăului. De asemenea gazduiește cea mai mare hibernacula de lilieci din Romania. Pestera este clasificata ca si clasa A, peşteri de valoare excepţională, care, prin interesul ştiinţific sau unicitatea resurselor, sunt reprezentative pentru patrimoniul speologic naţional şi internaţional conform OUG 57/2007.

      Poziţia geografică: în partea de nord-vest a Munţilor Trascăului, la obârşia Văii Morilor, afluentă pe dreapta a Arieşului, în cursul său mijlociu; alt. max. 675m; alt. min. 567m.

      Căi de acces: pe DN 75 de la Câmpeni sau Turda până în comuna Sălciua de Jos, iar de aici pe drumul comunal circa 4 km până în satul Sub Piatră, sau pe DJ 107 Aiud-Râmeţ-Brădeşti, iar de aici pe un drum comunal spre comuna Sălciua.

      Suprafaţa şi limitele: 4,5ha. În partea de nord rezervaţia este delimitată de versantul abrupt al masivului calcaros Bedeleu de la obârşia Văii Morilor, în care a fost săpată peştera, iar în partea de sud de versantul calcaros abrupt al uriaşei doline Vânătarea. Limita estică şi vestică o constituie marginea şi galeriile peşterii propriu-zise. Zona strict protejată o formează peştera, iar zona tampon pădurile înconjurătoare.

      Situația administrativă: Rezervația se afla pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Înapoi