Cheile Vălişoarei      Categoria: Rezervație naturala

      Descriere: complex, geologica şi botanică, pe versanţii cheilor se întâlnesc o serie de plante rare.

      Poziţia geografică: rezervaţia se află în estul Munţilor Trascăului, în partea sudică a Depresiunii Râmetea; altitudine maximă 779 m, altitudine minimă, 425 m.

      Căi de acces: pe DJ 107 M modernizat Aiud-Buru până la km 14, de unde pe circa 2 km drumul traversează sectorul de chei.

      Suprafaţa şi limitele: 100 ha. Zona strict ocrotită include întregul profil transversal al cheii, limita vestică urmărind partea superioară a abruptului calcaros, iar limita estică culmile domoale ce urcă dinspre capătul nordic şi sudic al cheilor până în Vârful Rachiş (779m). Zona tampon se extinde în vest până în Vârful Bogza Vălişoarei (827 m), incluzând pajiştile secundare până în Pârâul Velii spre sud şi pădurile din clasa I de protecţie spre nord. Limita estică se desfăşoară ca o fâşie continuă, cu lăţimi variabile, cuprinse între 250 m în partea de nord-est şi 400-500 m la est şi sud-est de Vârful Rachiş (779 m).

      Situația administrativă: Rezervația se afla pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Înapoi