Cheile Văii Cetii      Categoria: Rezervații natural, (cat IV IUCN)

      Descriere: rezervaţie complexă, reprezintă un peisaj spectaculos modelat în calcare ce conservă unele dintre cele mai tipice marmite torenţiale numite „Băile Romane”. Ea conservă şi o serie de plante rare.

      Poziţia geografică: Cheile Cetii sunt situate în partea estică a Munţilor Trascăului, pe cursul mijlociu al Văii Cetea, afluent stânga al Pârâului Galda; altitudine maximă 680 m, altitudine minimă 490m.

      Căi de acces: pe DJ 107 K până în satul Cetea, iar apoi pe drum de căruţă până în chei.

      Suprafaţa şi limitele: 20 ha, din care 10 ha rezervaţia propriu-zisă şi 10 ha zona tampon. Limita nordică a rezervaţiei este trasată în lungul drumului de care (fost drum judeţean) ce leagă Cetea de Tecşeşti, iar cea nordică pe interfluviul ce coboară din Piatra Corbului în Valea Cetii. În est, limita este trasată de contactul stâncăriilor din versantul stâng al văii. Limita sudică, cu un traseu mai sinuos, străbate pădurea ce acoperă pantele sudice ale zonei calcaroase.

      Zona tampon o constituie o fâşie lată de circa 75-200 m, ce înconjoară zona strict protejată şi cuprinde în cea mai mare parte pădurea ce acoperă versantul drept al Văii Cetii şi zona cu păşuni slab productive şi arboret din jurul calcarelor (din versantul stâng al văii).

      Situația administrativă: Rezervația se afla pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Înapoi