Cheile Siloşului      Categoria: rezervație naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: geologică, constituie un peisaj calcaros în rama estică a Masivului Bedeleu, înconjurat de o vegetaţie specifică.

      Poziţia geografică: Cheile Siloşului sunt situate în nord-estul Munţilor Trascăului, sub creasta principală a Culmii Bedeleului. Rezervaţia se dezvoltă în bazinul superior al Pârâului Siloş (afluent de obârşie al Aiudului); altitudine maximă 1102 m, altitudine minimă 810 m.

      Căi de acces: pe DJ 107 M Aiud-Buru (modernizat), până la sud de Colţeşti şi apoi pe un drum de care paralel cu Pârâul Siloş, foarte dificil pe ultima porţiune, după ce intră în pădure.

      Suprafaţa şi limitele: 75 ha, din care 32 ha în rezervaţia propriu-zisă şi 43 în zona tampon.

      Situația administrativă: Rezervația se afla pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Înapoi