Cheile Runcului      Categoria: Rezervație naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: rezervaţie complexă; constituită dintr-un relief deosebit de pitoresc, un ansamblu de abrupturi, creste, ţancuri şi turnuri.

      Poziţia geografică: în partea de est a masivului Muntele Mare, pe cursul pârâului Ocolişului, afluent pe stânga al Arieşului; altitudinea maximă 982 m în vârful care domină dinspre vest Cheile Runcului; altitudinea minimă 595 m, la intrarea Pârâului Ocolişului în chei şi 500 m la ieşirea din chei.

      Căi de acces: pe DN Turda-Câmpeni până la confluenţa Pârâului Ocolişului cu Arieşul, apoi pe drumul comunal spre nord, pe Valea Ocolişului, aproximativ 5 km până la intrarea în chei.

      Suprafaţa şi limitele: 240 ha. În partea de nord, pe o porţiune de 400 m (la est de satul Lunca Largă şi la nord de Vârful Pleşa Runcurilor, 930 m) limita rezervaţiei coincide cu un drum şi cu limita judeţului. Se desprinde din aceasta spre a trece prin Vârful Pleşa Runcurilor şi se continuă în zig-zag, spre sud-est (ca limită de nord-est, circa 1,2 km) până într-o şa (la 750 m altitudine absolută), de unde coboară în lungul unui ogaş cu drum )1 km) până în albia Pârâului Ocolişului, la marginea de nord a satului Runc.

      Limita de sud trece pe dreapta văii în lungul unui ogaş cu maluri abrupte, pe sub versantul nordic al Dealului Runcului, şi după 1 km ajunge în creastă (o creastă secundară) unde se întâlneşte cu limita de nord a rezervaţiei Cheile Pociovaliştei. Pe circa 600 m urmăreşte această creastă până la marginea abruptului principal. De aici se îndreaptă spre nord şi după ce trece prin cota de 982 m, de-a lungul unei vâlcele prin pădure coboară în albia Pârâului Ocolişului. Mai la nord, pe stânga văii, urmăreşte marginea pădurii şi a abruptului până la limita judeţului.

      Zona tampon este reprezentată de o fâşie cu lăţime variabilă între 150-700m, numai în latura de vest, întreruptă în câteva locuri de petice de pajişti. Spre sud are limită comună cu rezervaţia Cheile Pociovaliştei, iar spre nord zona tampon este reprezentată de o fâşie lată de 200-500 m, până în drumul care coincide cu limita judeţului. Este o fâşie cu pajişti (fâneaţă şi păşune) şi tufărişuri.

      Situația administrativă: Rezervația se afla pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Înapoi