Calcarele de la Valea Mică      Categoria: Rezervație naturală, corespondent categoriia IV IUCN

      Descrierea rezervaţiei: geologică; constituită din două blocuri calcaroase, cel din est având înălţimea de 20m, iar cel din vest 12m, ce domină majestuos depozitele de fliş intens erodate.

      Poziţia geografică: în partea central sudică a Munţilor Metaliferi, pe pârâul Valea Mică, afluent pe dreapta al Ampoiului, în avale de Zlatna; altitudine 380m.

      Căi de acces: pe DN 74 Alba Iulia Abrud, până la km 31,5, situat între satele Galaţi şi Pătrângeni, de unde se bifurcă spre sud DC 67, ce traversează podul peste râul Ampoi spre satul Valea Mică. Rezervaţia se află la 1,2 km de la bifurcare, la mică distanţă de la intrarea în localitate, în imediata vecinătate a bisericii, fiind practic străbătută de drumul comunal, care trece printre cele două blocuri calcaroase.

      Suprafaţa şi limitele: 1ha. Aria de interes ştiinţific o reprezintă cele două blocuri de calcare ce străjuiesc pârâul Valea Mică şi drumul alăturat. Zona tampon cuprinde terenul din jur pe o rază de 100 m în cuprinsul căreia să nu se amplaseze construcţii care să afecteze efectul peisagistic.

      Situația administrativă: rezervația se afla un custodia ATE TrascăuCorp Zlatna, începând cu anul 2010.

Download fisier kmz

Înapoi