Cheile Râmeţului      Categoria: rezervație naturală (cat IV IUCN).

      Descriere: rezervaţie complexă; reprezintă un peisaj pitoresc şi foarte puţin modificat de către om, înscris în calcare, care conservă o serie de plante rare, printre care numeroase monumente ale naturii.

      Poziţia geografică: Cheile Râmeţului sunt situate în partea central-estică a Munţilor Trascăului, pe cursul mijlociu al Văii Geoagiului, numită în avale Valea Mănăstirii, iar în amunte Valea Mogoşului; altitudine maximă 1189 m, altitudine minimă 530 m.

      Căi de acces: pe DC 78 modernizat din Teiuş până la Mănăstirea Râmeţ şi nemodernizat până la intrarea în chei, sau pe DJ 107 I din Aiud până în localitatea Râmeţ (modernizat până după Cabana Sloboda), de unde pe drumul comunal paralel cu Valea Brădeştilor se coboară în satul Cheia. Intrarea în chei este foarte dificilă deoarece pe o distanţă de circa 1 km ele pot fi străbătute numai în anotimp secetos prin apa pârâului.

      Suprafaţa şi limitele: 150 ha. În partea de este şi de vest rezervaţia este delimitată de glacisul care înconjoară versanţii abrupţi ai masivelor calcaroase Uzmezeu la nord, Fundoi la sud şi coboară vertiginos în Valea Geoagiului. Limita nordică este formată de liziera ce desparte marginea abruptului calcaros de pădurea din apropierea cotei de 1135 m şi se continuă spre est şi spre vest la marginea abruptului, iar cea sudică o constituie, de asemenea, marginea unui mic platou calcaros cuprins între cotele 1158 m şi 1166 m, dominate de vârful Piatra din Chei (1189). Zona tampon o constituie o fâşie lată de circa 200-300 m, care înconjoară zona strict protejată şi cuprinde în cea mai mare parte pădurea limitrofă, inclusă de silvici în Clasa I de protecţie, şi câteva areale cu păşuni şi fâneţe.

      Situația administrativă: rezervația naturală se afla pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Download fişier kmz

Înapoi