Cheile Pravului      Categoria: Rezervație naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: geologică, reprezintă un peisaj spectaculos modelat în calcare.

      Poziţia geografică: Cheile Pravului sunt situate în partea central-vestică a Munţilor Trascăului (subunitatea Ciumerna-Bedeleu), pe cursul mijlociu al Văii Pravului, afluent dreapta al Pârâului Mogoşului (denumire a Văii Geoagiului în cursul său mijlociu); altitudine maximă 795 m, altitudine minimă 600 m.

      Căi de acces: pe DJ 107 I din Aiud pe la Cabana Sloboda (modernizat încă 1 km mai sus de cabană), prin localităţile Râmeţ şi Brădeşti, Geogel până în satul Onceşti (nemodernizat). De aici, accesul se face pe Valea Mogoşului, pe drumul de care spre cătunul Cheia şi apoi pe Pârâul Pravului (înspre Boţani).

      Suprafaţa şi limitele:33 ha, din care 18 ha rezervaţia propriu-zisă şi 15 ha zona tampon. Limita nordică a rezervaţiei (perpendicular pe Pârâul Pravului) porneşte de la cota de 783 m, situată deasupra zonei de stâncărie, coboară prin pădure în albia Pârâului Pravului şi urcă apoi pe versantul opus până deasupra zonei de stâncărie. De aici, limita estică urmăreşte sinuos abruptul (la altitudine de circa 750 în versantul drept al văii). În sud, rezervaţia se întinde până la pârâul ce delimitează spre sud zona de stâncă rie prezentă în flancul stâng al văii. Limita vestică porneşte din culme (cota 783 m) şi coboară spre sud-vest prin pădure şi fâneaţă în albia Pârâului Pravului.

      Zona tampon o constituie o fâşie de pădure, păşune şi fâneaţă lată de 100-150 m, dispusă circular în jurul rezervaţiei propriu-zise.

      Situația administrativă: rezervația naturală se afla pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Download fişier kmz

Înapoi