Cheile Poşegii



      Categoria: Rezervație naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: rezervaţie complexă, având ca suport ansamblul geomorfologic pitoresc cu formele caracteristice reliefului calcaros: abrupturi, creste, turnuri şi ogaşe prăpăstioase; totodată conţine şi unele specii de plante rare.

      Poziţia geografică: în partea de est a masivului Muntele Mare (din complexul orografic Vlădeasa-Muntele Mare), pe cursul Pârâului Poşaga, afluent pe stânga al Arieşului, la 6 km de la confluenţă.

      Căi de acces: pe DN 75 Turda-Câmpeni până la confluenţa Pârâului Ocolişului cu Arieşul, apoi pe drumul comunal spre nord, pe Valea Ocolişului, aproximativ 4 km până în satul Runc, până la confluenţa Pârâului Ocolişului cu Pociovaliştea. De aici spre vest, în lungul Văii Pociovaliştei 1,5 km.

      Suprafaţa şi limitele: 55 ha, la care se adaugă alte 85 ha propuse pentru a se constitui ca zonă tampon, totalizând împreună 140 ha. Limita de nord urmăreşte marginea abruptului (pe la cota 983 m), care rupe o suprafaţă cu aspect de platou, de la sud de Vârful Vultureasa (1134 m). Limita de vest urmăreşte în acelaşi fel marginea abruptului calcaros, traversează un ogaş şi ajunge în albia Pârâului Poşegii. Se continuă spre sud-vest, tot la marginea pădurii şi a abruptului, pe circa 600 m, pentru ca la intersecţia crestei principale cu creastă secundară să se îndrepte spre sud-est în lungul acesteia din urmă pentru a ajunge din nou în albia Pârâului Poşegii, amunte de mănăstire. Pe stânga văii, urmăreşte acelaşi contact dintre abruptul calcaros şi pădure, pe aproximativ 450 m, pentru ca, după ce se prelungeşte pe un grui de 200-250 m, să se înscrie la baza unei creste abrupte până ajunge aproape de cota 983 m.

      Zona tampon înconjoară aria rezervaţiei cu o fâşie de lăţime variabilă de la 100 m până la 200-250 m, cu o prelungire spre sud-vest de circa 1 km, pentru a îngloba toată banda de relief ruiniform continuată din Cheile Poşegii. O mare parte din zona tampon este acoperită cu vegetaţie forestieră.

      Situația administrativă: rezervația se află pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Download fişier kmz

Înapoi