Cheile Pociovaliştei      Categoria: Rezervație naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: rezervaţie complexă, constituită din forme de relief pitoresc, o asociaţie de abrupturi prăpăstioase, creste, turnuri, ţancuri şi hornuri.

      Poziţia geografică: în partea de est a masivului Muntele Mare, pe cursul Pârâului Pociovaliştei, afluent pe stânga al Pârâului Ocolişului, afluent al Arieşului, la 1,5 km amonte de confluenţă.

      Căi de acces: pe DN 75 Turda-Câmpeni până la confluenţa Pârâului Ocolişului cu Arieşul, apoi pe drumul comunal spre nord, pe Valea Ocolişului, aproximativ 4 km până în satul Runc, la confluenţa Pârâului Ocolişului cu Pociovaliştea. De aici spre vest, în lungul Văii Pociovaliştei 1,5 km.

      Suprafaţa şi limitele: 130 ha. În partea de nord limita pleacă din albia Pociovaliştei şi urmăreşte marginea pădurii în lungul abruptului calcaros, din versantul estic al Pârâului Tâlvei, trece pe la cota 1016 m şi se întâlneşte cu limita sudică a rezervaţiei Cheile Runcului. Pe aproximativ 600 m limita este comună în lungul unei creste secundare. Se îndreaptă spre sud pe un grui, urmând marginea unui pâlc de pădure şi după 350 m ajunge în albia Pociovaliştei. Se continuă spre sud pe o vâlcea, care ocoleşte un alt abrupt inclus rezervaţiei şi, înainte de a ajunge la obârşie, se îndreaptă spre vest, tot pe la baza abruptului, pe care îl urmăreşte, arcuindu-se spre nord până ajunge pe o culme secundară (de circa 400 m) în albia Pociovaliştei. Dat fiind faptul că rezervaţia se află într-o arie împădurită şi cu stâncării calcaroase, mai greu accesibile şi utilizabile, s-a propus o zonă tampon numai în partea de vest, pe o fâşie îngustă de 150-200 m (în continuarea zonei tampon a rezervaţiei de la nord), limitată de valea Pârâului Tâlvii şi, la sud de Pârâul Pociovaliştei, de marginea vestică a unui alt grup de stâncării.

      Situația administrativă: rezervația se află pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Download fişier kmz

Înapoi