Cheile Plaiului      Categoria: Rezervație naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: rezervaţie geologică, reprezintă un peisaj pitoresc, deosebit de spectaculos, modelat în calcare.

      Poziţia geografică: Cheile Plaiului sunt situate în nord-estul Munţilor Trascăului, pe cursul superior al Pârâului Izvoarele (afluent dreapta al Aiudului), altitudine maximă 1238 m, altitudine minimă 800 m.

      Căi de acces: pe DJ 107 M Aiud-Buru (modernizat), şi apoi pe drumul comunal nemodernizat până în satul Izvoarele, în vestul căruia se află rezervaţia. În cadrul rezervaţiei, accesul se face doar pe poteca turistică, marcată cu cruce roşie.

      Suprafaţa şi limitele: 180 ha, din care 110 ha în rezervaţia propriu-zisă şi 70 în zona tampon. Limita nordică urmăreşte partea superioară a abruptului de pe versantul stâng al văii Izvoarele, dominat de Vârful Cornului (1238 m), iar cea sudică pe marginea abruptului dominat de Vârful Pleşii (1131 m) şi cotele 1103 m şi 1161 m. Limita estică este trasată pe versantul stâng al văii Izvoarele, la limita stâncăriilor lipsite de vegetaţie cu păşunea, iar pe cel drept de marginea pădurii. Înspre vest, limita intersectează apa pârâului la circa 1100 m altitudine, fiind trasată prin păşune, perpendicular pe axul văii. Zona tampon include porţiuni de pădure aflată pe dreapta văii şi păşune slab productivă. Lăţimea acesteia este cuprinsă între 100-250 m.

      Situația administrativă: rezervația se află pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Download fisier kmz

Înapoi