Cheile Piatra Bălţii      Categoria: rezervație naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: geologică, reprezintă un areal puţin modificat de om, cu un peisaj spectaculos, modelat în calcare.

      Poziţia geografică: Cheile Piatra Bălţii sunt situate în partea central-vestică a Munţilor Trascăului (subunitatea Ciumerna-Bedeleu), pe cursul mijlociu al Văii Geoagiului.

      Căi de acces: pe DJ 107 I din Aiud ce trece pe la Cabana Sloboda (modernizat încă 1 km mai sus de cabană) şi prin localităţile Râmeţ, Brădeşti şi Geogel până în satul Onceşti (nemodernizat). De aici accesul se face pe Valea Mogoşului, pe drumul de care spre cătunul Cheia.

      Suprafaţa şi limitele: 5 ha rezervaţia propriu-zisă şi 7 ha zona tampon, în total 12 ha. Limita nordică este trasată în lungul drumului de care situat pe stânga văii, la o altitudine de circa 700 m, iar cea estică urmăreşte contactul dintre stâncăria de calcar ce coboară din cele două culmi aflate de o parte şi de alta a Văii Mogoşului şi care în partea lor inferioară au aspect de creste. Limita nordică se află pe culmea ce separă Valea Pravului de valea ultimului afluent important al Mogoşului înainte de confluenţa cu Geogelul (circa 710 m). Limita estică urmăreşte linia stâncilor calcaroase între vegetaţia forestieră şi păşune.

      Zona tampon o constituie o fâşie lată de 50-150 m ce înconjoară zona strict protejată şi cuprinde în cea mai mare parte pădurea limitrofă, arealele de păşune şi fâneaţă.

      Situația administrativă: rezervația naturală se afla pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Download fisier kmz

Înapoi