Cheile Mănăstirii      Categoria: Rezervație naturala (cat IV IUCN)

      Descriere: complexă; reprezintă un peisaj pitoresc, înscris în calcare, care conservă totodată o serie de plante rare.

      Poziţia geografică: în partea centra-estică a Munţilor Trascăului, pe cursul mijlociu al Văii Geoagiului, numită aici Valea Mănăstirii, iar în amunte de Cheile Râmeţului, Valea Mogoşului; altitudine maximă 1250 m în Vârful Pleşii, altitudine minimă 420 m în talvegul Văii Mănăstirii.

      Căi de acces: pe DC 78 modernizat din Teiuş, până la Mănăstirea Râmeţ, sau pe DJ 107 J din Aiud până în localitatea Râmeţ, de unde se coboară pe o potecă în Valea Geoagiului, la Mănăstirea Râmeţ.

      Suprafaţa şi limitele: 150 ha. În partea de vest şi de est rezervaţia este delimitată de grohotişurile care înconjoară culmea calcaroasă în care au fost săpate Cheile Mănăstirii, cuprinsă între Vârful Pleşii (1250 m) la nord şi Vârful Prisăcii (1150 m) la sud. Limita nordică şi sudică o constituie versanţii din imediata vecinătate a vârfurilor Pleşii la nord şi Prisăcii la sud. Zona tampon o formează o fâşie lată de 150-200 m (la nord de Vârful Prisăcii atinge 400-500 m), care înconjoară zona strict protejată şi cuprinde în cea mai mare parte pajiştile de pe grohotişurile fixate şi pădurea limitrofă, inclusă de silvici în clasa I de protecţie.

      Situația administrativă: rezervația naturală se afla pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Download fisier kmz

Înapoi