Cheile Întregalde      Categoria: Rezervație naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: rezervaţie complexă; reprezentată printr-un relief deosebit de pitoresc, cu numeroase abrupturi, creste ascuţite şi turnuri, care conservă totodată numeroase specii rare de plante (floarea de colţ etc).

      Poziţia geografică: în partea central-estică a Munţilor Trascăului, pe cursul superior al râului Galda; altitudinea maximă 1139 m, altitudinea minimă 500 m.

      Căi de acces: pe DN 1 Alba Iulia - Aiud până la Galda de Jos, de unde drumul continuă pe DJ 107K prin satul Modoleşti (comuna Întregalde) până la Mogoş.

      Suprafaţa şi limitele: 130 ha. În partea de vest rezervaţia este delimitată de versanţii abrupţi şi de glacisul care coboară din vârfurile Plaiu (1174 m) la nord şi cota 1119 m din apropierea Vârfului Pleşa la sud până în Valea Gălzii, paralel cu Pârâul Şindrilesei ce vine dinspre sud suprapunându-se exact pe limita dintre comunele Galda de Jos şi Întregalde. Limita estică o constituie fundul a două văi cu apă temporară ce coboară din cele două masive calcaroase Plaiu şi Pleşa Caprei. Limitele nordică şi sudică sunt date practic de vârfurile Plaiu şi Pleşa Caprei.

      Zona tampon este formată în vest de o fâşie lată de 150-200 m ce coboară din cele două vârfuri şi urmăreşte două culmi prelungi, cea din sud presărată cu stânci calcaroase. Limita nord-estică se înscrie pe marginea abruptului calcaros ce leagă Vârful Plaiu (1174 m) de Fulgeriştea (1148 m) şi se continuă spre est la baza versanţilor împăduriţi ce urmăresc o vâlcea cu apă temporară, care coboară până în Valea Gălzii. Limita sud-vestică urmăreşte culmea şi marginea pădurii ce leagă vârfurile Pleşa Caprei (1139 m) Pleşa Muncelului (1138 m) Muncel (1171 m) Pietrar (1166 m), suprapunându-se parţial cu limita dintre comunele Întregalde şi Galda de Jos, iar limita de sud-est o formează culmea Pietrari care coboară domol până în Valea Gălzii. Partea de est a zonei tampon este acoperită aproape în întregime cu păduri ce fac parte din Clasa I de protecţie, păduri care nu pot fi exploatate.

      Situația administrativă: rezervația naturală este inclusă pe teritoriul sitului Natura 2000 Munții Trascău.

Download fisier kmz

Înapoi