Cheile Geogelului      Categoria: rezervație naturală (cat IV IUCN).

      Descriere: geologică, reprezintă un areal puţin modificat de om, cu un peisaj spectaculos modelat în calcare.

      Poziţia geografică: Cheile Geogelului sunt situate în partea central-vestică a Munţilor Trascăului (subunitatea Ciumerna-Bedeleu), pe cursul mijlociu al Văii Geoagiului, râu care în lungul cursului său poartă diferite denumiri: în amonte poartă denumirea de Mogoş, în zona cheilor Geogel, iar în aval Valea Mănăstirii; altitudine maximă 1009 m, altitudine minimă 680 m.

      Căi de acces: pe DJ 107 I din Aiud pe la Cabana Sloboda (modernizat încă 1 km mai sus de cabană), prin localităţile Râmeţ şi Brădeşti, până în apropiere de Geogel (nemodernizat) şi apoi pe drumul de pe valea acestui pârâu până în cătunul După Deal (drum de căruţă în curs de pietruire).

      Suprafaţa şi limitele: : 22 ha rezervaţia propriu-zisă şi 28 ha zona tampon. Rezervaţia se prezintă ca o fâşie relativ îngustă (150-200 m), alungită pe o direcţie aproximativă nord-sud (1500 m), dispusă perpendicular pe Pârâul Geogel. Limita nordică a rezervaţiei se află imediat la sud de cota 983 m ce domină abruptul calcaros, iar cea sudică ceva mai la sud de Piatra Nicaia (1009 m). Limita vestică se află în marginea stâncăriilor şi poalelor de grohotiş ce acoperă faţa vestică a Dealului Grozeştilor şi Culmii Nicaia (pe unele hărţi apărând numele Nicola). Limita estică se află la contactul stâncăriilor cu pădurea ce acoperă pantele estice ale Culmii Grozeştilor şi ale Culmii Nicaia. Zona tampon o constituie o fâşie de pădure şi de păşune slab productivă, cu lăţimi de 100-200 m, ce înconjoară zona strict protejată.

      Situația administrativă: : rezervația naturală se afla pe teritoriul sitului N2000 Munții Trascău.

Download fisier kmz

Înapoi