Cheile Gălzii      Categoria: Rezervție naturală (cat IV IUCN)

      Descriere: rezervaţie complexă, reprezintă un peisaj spectaculos modelat în calcare care adăposteşte un număr important de specii de plante calcofile.

      Poziţia geografică: Cheile Gălzii sunt situate în partea estică a Munţilor Trascăului, pe cursul inferior al Gălzii (între localităţile Poiana Gălzii şi Galda de Sus); altitudine maximă .

      Căi de acces: pe DJ 107 K modernizat Galda de Jos - Întregalde ce trece prin chei.

      Suprafaţa şi limitele: 20 ha (din care 8 ha rezervaţia propriu-zisă şi 12 ha zona tampon). Limita de nord-vest porneşte din marginea satului Poiana Gălzii, urcă în versantul stâng al văii pe marginea stâncăriei şi urmăreşte limita abruptului (până la circa 500 m altitudine), după care coboară tot pe marginea calcarului golit de vegetaţie în zona din aval a cheilor. Limita de sud traversează apa Gălzii şi urcă până pe marginea stâncăriilor din versantul drept, menţinându-se la circa 450 m. Spre vest, ea coboară în zona din amonte a cheilor, la nord de Valea Merii. Zona tampon include pădurea din jur, având lăţimi de 100-250m.

      Situația administrativă: rezervația se afla pe teritoriul sitului N2000 Trascău

Download fisier kmz

Înapoi