Calcarele de la Ampoiţa (Pietrele Ampoiţei)      Categoria: Rezervație naturală, corespondet categoria IV IUCN

      Descrierea rezervaţiei: complexă; reprezentată de trei blocuri mari izolate de calcar, înalte de 44 m, 27 m şi 15 m, cu vegetaţie saxicolă calcofilă.

      Poziţia geografică: la marginea de sud a Munţilor Trascăului, pe versantul stâng al Pârâului Ampoiţa, afluent pe stânga al Ampoiului; altitudine maximă 393 m, altitudine minimă 310 m.

      Căi de acces: pe DN 74 Alba Iulia Abrud până la km 13, de unde se desface la dreapta drumul comunal spre satul Ampoiţa, pe care se mai înaintează circa 1 km, precum şi pe calea ferată Alba Iulia Zlatna cu acces prin halta Gura Ampoiţei.

      Suprafaţa şi limitele: 0,2 ha (1 ha după M. Bleahu şi colab., 1976). Zona strict protejată se restrânge la cele trei stânci calcaroase, pe care s-a instalat o vegetaţie saxicola calcofilă. Zona tampon are 4 ha şi cuprinde pajiştile dintre cele trei stânci în care este necesară ocrotirea asociaţiilor vegetale specifice din preajma rezervaţiei geologice şi în care nu se admite amplasarea de construcţii care să afecteze peisajul.

      Situația administrativă: se află in custodia ATE TrascăuCorp Zlatna începând cu 2010.

Download fisier kmz

Înapoi