14.03.2012 Anunt de intentie achizitie mobilierNR. 196 /14.03.2012

ANUNT DE INTENTIE

 

 

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de furnizare "Achizitie mobilier" din cadrul proiectului: « MANAGEMENTUL EFICIENT AL ARIILOR PROTEJATE DIN MUNTII APUSENI, JUDETUL ALBA – cod proiect RO-0024, contract nr. 5/RO 0024/ 08.12.2009.

 

1.Obiectul contractului: Contract de servicii ”Achizitie mobilier”

2.Cod CPV 39143110-0

3.Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: achizitie directa.

4.Sursa de finantare: Mecanismul Financiar SEE

5.      Limba de redactare a ofertei: limba romana

6.      Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scazut :

7. Adresa la cere se depune oferta: Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2,cod postal 510010, Alba Iulia, ROMÂNIA Tel/Fax : 0258813947, E - mail : office@albamont.ro.

8. Data limită pentru depunerea ofertei: 22.03.2012 ora 10:00

9. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 22.03.2012 ora 11:00 la sediul CETM Albamont- Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2,cod postal 510010, Alba Iulia, ROMÂNIA

10. Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 15,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

 

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel/fax.: 0258813947.

 

 

Reprezentant legal

Moisa Vasile

Presedinte CETM Albamont


2012-03-14 08:10:32