25.07.2011 Anunt de atribuire produse si servicii publicitare
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău” cod SMIS –CSNR 17019

25.07.2011

Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

“Achizitia de produse si servicii publicitare” in cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC ANTEL SRL cu sediul in Alba Iulia, str. Poet Andrei Mureseanu, nr. 6, judetul Alba, Romania

Pretul contractului: : 29975 lei fara TVA

Procedura aplicata: : achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 20.07.2011

 

Persoana de contact:

Lucian Macaveiu -

Manager proiect

Tel./fax: 0744998590/ 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

 

 

 


2011-07-25 10:08:00