13.07.2011 Anunt achizitie de produse si servicii publicitare
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău” cod SMIS –CSNR 17019

13.07.2011

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

in calitate de achizitor, anunta demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare “ Achizitia de produse si servicii publicitare” in cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019

 

Procedura aplicata: achizitie directa

Cod CPV : 22462000-6.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data limita pentru depunerea ofertelor: 20.07.2011, ora 10,00

Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 20.07.2011, ora 11,00

Oferta va fi elaborata in limba romana.

Obiectul contractului: Achiziționarea de pliante, afise, brosuri si tricouri personalizate, inclusiv conceptie grafica si design, conform descrierii din Caietul de sarcini.

Valoarea estimata a achizitiei: 30252 lei (fara TVA)

Locul unde se transmit ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 16,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com , sau de pe site: www.albamont.ro.

 

Persoana de contact:

Lucian Macaveiu, manager proiect - 0744998590

 

 

 


2011-07-13 09:49:00