28.06.2010 Anunţ Servicii de prelucrare de date pentru strategieAP 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"

DMI 5.2 "Promovarea pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă"

Titlul proiectului: “Caravana oportunităţilor de ocupare din Munţii Apuseni”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823

28.06.2010
Alba Iulia

      CLUBUL DE ECOLOGIE ŞI TURISM MONTAN ALBAMONT în calitate de achizitor, anunţă demararea procedurii deschise de achiziţie pentru atribuirea contractului de servicii “Servicii de prelucrare de date pentru strategie”

      Procedura aplicată: procedură competitivă

      Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut

      Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.07.2010, ora 10,00

      Data stabilită pentru deschiderea ofertelor: 05.07.2010, ora 11,00
Oferta va fi elaborată în limba romana.

      Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini se pot procura de la punctul de lucru al achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judeţul Alba, între orele 09,00 si 16,00, tel./fax 0258813947, e-mail: office@albamont.ro.

Persoana de contact:
Moisa Vasile
Manager proiect
Tel. 0258813947


2010-06-28 07:57:40