07.07.2011 Anunt de atribuire a contractului de servicii de administrare si reinnoire saptamanala site webProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013, „Investeşte în Oameni”;

Axa Prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”;

Domeniu major de intervenţie 5.2: „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”;

Titlul proiectului: „Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”;

Nr. Contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823


07.07.2011

Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

“ Achizitie servicii administrare si reinnoire saptamanala site web”

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC PROMOVIS SRL, cu sediul in Alba Iulia, str. Calea Motilor nr. 3, bl. S1, scara G, etj. 4, ap. 10, judetul Alba

Pretul contractului: : 4620,00 lei

Procedura aplicata: : procedura de cercetare a pietei – studiu de piata

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 28.06.2011

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile -

Manager proiect

Tel./fax: 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

 

 

 


2011-07-07 09:32:40