10.06.2011 Anunt achizitie servicii realizare si difuzare spot radioProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013, „Investeşte în Oameni”;

Axa Prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”;

Domeniu major de intervenţie 5.2: „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”;

Titlul proiectului: „Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”;

Nr. Contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823


10.06.2011

Alba Iulia

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

in calitate de achizitor, anunta demararea procedurii deschise de achizitie pentru atribuirea contractului de servicii  “Achizitie servicii realizare si difuzare spot radio”

 

Procedura aplicata:– procedura de cercetare a pietei – studiu de piata

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Obiectul contractului: Servicii de realizare spot radio precum si difuzare la 3 posturi de radio

Data limita pentru depunerea ofertelor: 20.06.2011, ora 10,00

Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 20.06.2011, ora 11,00

Oferta va fi elaborata in limba romana.

Locul unde se transmit ofertele: punctul de lucru al achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 15,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com .

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile

Manager proiect

Tel. 0258813947

 


2011-06-10 08:14:00