10.06.2011 Informare proiect POS Mediu 

10.06.2011

Înștiințare publică

 

Începând din luna august 2011, Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont, a început implementarea proiectului  ”Elaborarea Planului de management integrat, pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău” finanțat prin Programul Operațional Sectorial  Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, domeniu major de intervenţie – dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.

În cadrul proiectului, începând cu noiembrie s-au desfăşurat activităţi de cercetare ce urmăresc elaborarea unor studii asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ de pe suprafața ariilor naturale protejate ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău. Studiile durează 21 de luni, iar colectivul de cercetare alcătuit din 18 membri și împărțit pe grupele botanică și habitate, nevertebrate, reptile și amfibieni, păsări, mamifere altele decât liliecii și lilieci. Acestea studii  vor sta la baza elaborării planului integrat de management al celor două situri. Până în prezent au fost recepționate doua rapoarte legate de biodiversitatea siturilor Natura 2000 în cauză.

De asemenea legat de activitatea de cercetare s-a desfașurat pana acuma o acțiune ce a implicat voluntari CETM Albamont pentru colectarea si sistematizarea datelor abiotice generale (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie, pedologie).

O alta activitate în cadrul proiectului vizează realizarea de măsurători topometrice pentru identificarea limitelor rezervațiilor naturale și a celor doua situri Natura 2000, bornarea limitelor rezervațiilor naturale și amplasarea a 21 panouri informative la principalele puncte de acces în SCI și SPA desfășoară o activitate de identificare în teren a limitelor rezervațiilor naturale. În cadrul acesteia au fost realizate până acum măsurătorile și planșele, iar în prezent se defașoara activitatea de bornare și instalare a panourilor informative.

Pentru mai multe detalii legate de proiectul ”Elaborarea Planului de management integrat, pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău” va stam la dispoziție.

 

 

 


2011-06-10 09:18:34