28.02.2011 Anunt de atribuire a contractului de furnizare a panourilor de promovareProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013, „Investeşte în Oameni”;

Axa Prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”;

Domeniu major de intervenţie 5.2: „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”;

Titlul proiectului: „Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”;

Nr. Contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823


28.02.2011

Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

“ Achizitie panouri de promovare proiect”

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC INTER SAL CONSTRUCT SRL, cu sediul in Salciua de Sus, nr. 278 A, comuna Salciua, judetul Alba

Pretul contractului: : 46200,00 lei

Procedura aplicata: : procedura competitiva

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 21.02.2011

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile -

Manager proiect

Tel./fax: 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

 

 

 


2011-02-28 10:14:35