01.02.2011 Anunt de atribuire a contractului de achizitie de imagini multispectrale si a unui program de teledetectie necesar interpretarii lor
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău” cod SMIS –CSNR 17019

01.02.2011

Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

“ Achizitia de imagini multispectrale si a unui program de teledetectie necesar interpretarii lor” in cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC ESRI ROMANIA SRL cu sediul str. Roma nr. 8, sector 1, Bucuresti, Romania

Pretul contractului: : 123495 lei fara TVA

Procedura aplicata: : achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 21.01.2011

 

Persoana de contact:

Lucian Macaveiu -

Manager proiect

Tel./fax: 0744998590/ 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

 

 

 


2011-02-01 09:23:06