01.02.2011 Anunt public privind decizia etapei de incadrareAnunt public privind decizia etapei de incadrare

C.E.T.M. ALBAMONT, titular al proiectului “Construire punct de informare turistica”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba in cadrul procedurii de evaluare adecvata, pentru proiectul “Construire punct de informare turistica”, propus a fi amplasat in comuna Ramet, satul Valea Manastirii, jud. Alba.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B in zilele de luni – joi, intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 06.02.2011.


2011-02-01 09:20:45